De invulling van het sociale veiligheidsplan is wettelijk verplicht voor ieder schoolbestuur. Toch hebben veel scholen moeite met de daadwerkelijke uitvoer van zo een plan. Vooral leerkrachten hebben behoefte aan handvatten tijdens het handhaven van bepaalde regels en protocollen. Zij moeten namelijk niet alleen de veiligheid van leerlingen, maar ook die van henzelf waarborgen. Aandacht besteden aan de uitvoerbaarheid is daarom van groot belang.

Zorg dragen voor de sociale veiligheid op school

Sinds 1 januari 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om een sociaal veiligheidsplan op te stellen. Dit is een uitbreiding van het eerdere veiligheidsplan, waarin aandacht werd besteed aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Dit plan houdt rekening met complexe maatschappelijke problemen zoals agressie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling, radicalisering etc. Met deze wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school.

Dienstbaarheid van het sociale veiligheidsplan

De aanpak van het sociale veiligheidsplan mag zelf bepaald worden. Echter, in veel gevallen blijft het plan voornamelijk een beschrijving van de gedragsprotocollen. Veel schoolbesturen hebben moeite met het vinden van handvatten voor de uitvoering. Het belang van het sociale veiligheidsplan is namelijk dat het, naast dat het wordt beschreven, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, gecoördineerd, gemonitord en waar nodig aangepast. Het plan moet dus dienstbaar zijn aan eigen school.

Verantwoordelijkheid van leerkrachten

Het probleem speelt vooral af onder leerkrachten. Want hoe moeten zij ervoor zorgen dat bepaalde gedragsregels en protocollen worden nageleefd? Wanneer deze regels niet worden nageleefd, zullen zij waar nodig moeten inspringen. Daarbij moeten zij ook hun eigen veiligheid kunnen waarborgen.

Hulp bij uitvoering

Op het gebied van veiligheid op school is er altijd werk aan de winkel. Daarom is het belangrijk om als school ieder jaar haalbare doelen te stellen op het gebied van de sociale veiligheid. Om deze doelen te behalen zijn er vaak hulpmiddelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan vluchtroutes, een goed werkende telefoon, alarmeringssystemen, extra toezicht of beveiliging.

Sla ongemerkt alarm met SAFE

Om de veiligheid op school te waarborgen, is de SAFE alarmknop ontwikkeld. Zo kunnen leerkrachten snel en onopvallend alarm slaan in een noodsituatie.

SAFE Apps heeft een alarm app met verborgen noodknop ontwikkeld om het gevoel van onmacht en onveiligheid om te buigen naar weerbaarheid. Download de brochure voor meer informatie over SAFE.

Categorieën: How to, Nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voel je veilig met personenalarmering van SAFE

Samen werken aan veiligheid. Dat doe je met de SAFE alarm app en noodknop. SAFE is er voor iedereen die tijdens het werk te maken kan krijgen met onveilige situaties.

Met SAFE sla je onopvallend hulp in een noodsituatie. Eén druk op de knop en hulp is onderweg. Al vanaf €0,28 per dag.

Hoe werkt het?