De kwaliteit van zorg en de veiligheid van medewerkers in de forensische zorg staan onder druk

Medewerkers in de forensische zorg maken zich zorgen om het stijgend aantal incidenten en heropnames. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere GGZ Nederland en het Ministerie van J&V onder 800 professionals in de forensische zorg. Ongeveer 60 tot 70% van de respondenten signaleert een groei in het aantal gemelde incidenten. Denk aan agressief gedrag, geweld of intimidatie. Medewerkers uit de forensische zorg geven aan dat de doelgroep relatief zwaar is en meer incidenten veroorzaakt door de psychiatrische achtergrond en dat er een strafbaar feit is gepleegd.

Incidenten in de forensische zorg hebben een werkdruk verhogend effect. Ook wanneer er elders een ernstig incident plaatsvindt merken professionals dat zij zich aangesproken voelen over het nut en de veiligheid van hun werk. Dat wekt zorgen in de hele sector. De maximale belastbaarheid is bereikt en de werkdruk is zo hoog dat collega’s en patiënten eronder lijden.

alarmknop forensische zorg

Werkgever

 • Verminderde kans op psychische problemen

 • Minder burn-outs

 • Verlaagd ziekteverzuim

 • Verbeterd imago/werkgeverschap

Werknemer

 • Verminderde kans op psychische problemen

 • Verlaagde werkdruk

 • Gevoel van waardering

 • Met een veilig gevoel aan het werk

 • Verbeterde teamdynamiek door onderlinge samenwerking

Verbeter de kwaliteit van zorg door veiligheid te verhogen

Als zorgprofessional in de forensische zorg ben je erg kwetsbaar. De psychische problematiek van die patiënt en de verhoogde werkdruk veroorzaken een toename van onveiligheid. In een omgeving met veiligheidsrisico’s wil je de veiligheid van zowel medewerker als patiënt waarborgen. Daarom is het van belang dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Goede zorg bieden kan namelijk alleen in een veilige werkomgeving. Met de SAFE noodknop en alarm app creëer je die veilige werkomgeving.

Met een persoonlijke alarmknop kan de veiligheid van zorgmedewerkers worden verhoogd. Medewerkers kunnen met een veiliger gevoel aan het werk. Dat leidt in de praktijk tot voordelige gevolgen voor werknemer en werkgever:

SAFE Apps en Antes Zorg

De SAFE alarm knop en noodknop worden onder andere gebruikt door Antes Zorg, onderdeel van Parnassia Groep: dé grootste GGZ instelling in Nederland. Medewerkers van Antes Zorg bieden zorg en behandeling aan cliënten met psychische problemen. Vaak gebeurt dit in een omgeving waar niet direct collega’s of beveiligers beschikbaar zijn. Daarom was er behoefte aan een systeem waarmee medewerkers onopvallend alarm kunnen slaan. Dankzij de SAFE noodknop en alarm app voelen medewerkers zich veiliger en staan zij er niet meer alleen voor. Lees hier meer over hun ervaring met SAFE Apps.

Meer lezen
Antes Zorg

“De combinatie van nieuwe techniek, korte lijnen en snelle ontwikkeling was voor ons doorslaggevend.”

Mark Schmidt, manager bedrijfsvoering, Antes Zorg
Antes Zorg

“Vooral dat er oog is op de werknemersveiligheid, wordt als zeer positief ervaren door medewerkers.”

Mark Schmidt, manager bedrijfsvoering, Antes Zorg

Meer weten over de mogelijkheden van personenalarmering in de forensische zorg?

Download onze gratis brochure voor meer informatie. Je leest er alles over:

 • De SAFE-app
 • Het management portaal
 • De SAFE alarmknop
 • Hoe het werkt en meer!

Brochure downloaden
safe apps brochure personenalarmering