Agressie in de thuiszorg een veelvoorkomend probleem

Helaas is de thuiszorg geen branche zonder arbeidsrisico’s. Juist in deze branche komt ongewenst gedrag namelijk veel voor:

37% van de thuiszorgmedewerkers kreeg in 2019 te maken met agressief gedrag.

Denk aan een cliënt die in woede uitbarst omdat hij/zij vindt dat de thuiszorgmedewerker zorg moet verlenen die niet in het zorgplan staan. Of een familielid die vindt dat de medewerker te weinig tijd aan hem besteed. Op deze manier worden grenzen van medewerkers regelmatig overschreden. Dat heeft niet alleen impact op het veilige werkklimaat, maar ook op de kwaliteit van de zorgverlening.

safe-thuiszorg-personenalarmering-agressie

Veilig werken in de thuiszorg met de SAFE alarm app

Wanneer je als professional in de thuiszorg in aanraking komt met ongewenst gedrag, is dat ontzettend ontmoedigend en frustrerend. Het op zak hebben van een onopvallende alarmknop verhoogt niet alleen de arbeidsveiligheid, maar ook het zelfvertrouwen van de professional. Dit uit zich in een niet te onderschatten invloed op het werkplezier, de productiviteit en de relatie met cliënten en zijn/haar familieleden.

Wat is SAFE?

Met de SAFE alarm app en noodknop kunnen medewerkers onopvallend alarmeren. De collega’s in het team worden vervolgens gealarmeerd via de SAFE-app en kunnen het alarm direct opvolgen. Zo kan een collega in nood een hulpverzoek, maar ook een verzoek om 112 te bellen sturen. Ook kunnen collega’s via een spreek- en luisterverbinding meeluisteren met de situatie.

Hoe werkt het?

Download de gratis brochure

De arbeidsveiligheid binnen jouw organisatie ook naar een hoger niveau tillen? Download de gratis brochure voor meer informatie. Vul onderstaand formulier in.