Agressie dagelijkse kost in de jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg staat het waarborgen van veiligheid van kinderen, jongeren en jongvolwassen centraal. Helaas krijgen medewerkers in de jeugdzorg regelmatig te maken met agressief gedrag.

80% van de professionals in de jeugdzorg kreeg het afgelopen jaar te maken met (sexuele) intimidatie, bedreiging, agressie of geweld.

De cijfers zijn zorgwekkend hoog. Volgens Branchevereniging Jeugdzorg Nederland zijn de problemen bij medewerkers in de jeugdbescherming en jeugdreclassering het grootst. In deze twee takken wordt namelijk het gehele gezin bij het project betrokken. Ook zij kunnen grensoverschrijdend gedrag vertonen.

jeugdzorg

Veiligheid van de medewerker is prioriteit

Deze zorg over onveiligheid vraagt om dringende maatregelen. Het is tijd om ongewenst gedrag aan te pakken. Medewerkers moeten weer met een veilig gevoel aan het werk. Branchevereniging Jeugdzorg Nederland is het ermee eens:

Het gevoel van veiligheid in de jeugdzorg moet omhoog.

Onopvallend en discreet alarm slaan

Het verhoogde risico op agressief gedrag van de client is algemeen bekend onder jeugdzorgmedewerkers. Omdat men bij cliënten thuis geen collega’s of beveiliging kan inschakelen, groeit de behoefte aan een oplossing waarmee men alarm kan slaan.

alarmoplossingenpagina-man
jeugdzorg

Veiligheid jeugdzorg medewerkers vraagt om aandacht

Met de SAFE-app kunnen medewerkers weer focussen op wat echt belangrijk is: het bieden van ondersteuning en het werken naar een veilige omgeving.

De SAFE-app bestaat uit een onopvallende alarmknop, app en management portaal. Druk één keer op de knop, en collega’s ontvangen een alarmmelding. Vanuit de SAFE-app kunnen zij het alarm opvolgen. Daarnaast krijgt de rest van het team realtime updates over de situatie. Is de situatie opgelost? Dan kan je zowel op organisatie- als op teamniveau de alarmmelding inzien in het management portaal. Lees hier meer over hoe de SAFE-app werkt.

Hoe werkt het?

Samen met ons het gevoel van onmacht en onveiligheid ombuigen naar weerbaarheid?

Download de brochure!