Risico op noodsituaties bij het openbaar bestuur

Het openbaar bestuur is de brug tussen overheid en samenleving. Hier vallen verschillende sectoren onder, waaronder omgevingsdiensten, waterschappen en regionale uitvoeringsdiensten.

Ook in deze sectoren kunnen werknemers in noodsituaties terecht komen. Zowel sociale als fysieke noodsituaties kunnen een bedreiging vormen. Om deze noodsituaties te beheersen en de veiligheid van werknemers te verhogen, kunnen extra maatregelen worden getroffen of hulpmiddelen worden ingeschakeld.

Antes Zorg

“De combinatie van nieuwe techniek, korte lijnen en snelle ontwikkeling was voor ons doorslaggevend.”

Mark Schmidt, Manager Bedrijfsvoering, Antes Zorg

Waterschap

Veilig alleen werken voor werknemers van het waterschap die in aanraking kunnen komen met noodsituaties, zoals publieksagressie.

Omgevingsdienst

Werknemers van de omgevingsdienst worden helaas ook met enige regelmaat blootgesteld aan ongewenst gedrag. Dat geeft een onveilig gevoel.

Regionale uitvoeringsdienst

Werknemers bij de regionale uitvoeringsdienst met een publieke taak kunnen in aanraking komen met ongewenst gedrag, zoals agressie of geweld van burgers.

Vertrouw op een veilig gevoel met personenalarmering van SAFE Apps

In een onveilige situatie is het zaak dat een werknemer snel en onopvallend collega’s of andere hulpdiensten kan alarmeren. De SAFE alarm app en noodknop zijn speciaal voor dit soort situaties ontwikkeld. Ons streven is dat mensen met een veilig gevoel aan het werk kunnen gaan.

Ons betrouwbare systeem verhoogt niet alleen de veiligheid, maar zorgt er ook voor dat werknemers meer plezier uit hun werk halen.

safe apps brochure personenalarmering

Download de gratis brochure

Vul onderstaande formulier in en we e-mailen je meteen de brochure.

Sociale noodsituaties

Veel werknemers binnen het openbaar bestuur hebben een publieke taak. Denk aan het verlenen van vergunningen, toezicht houden of handhaven. Alles voor een schone en veilige leefomgeving.

Helaas kunnen werknemers tijdens deze publiekstaken in aanraking komen met ongewenst agressief gedrag. Denk aan (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Om verdere escalatie te voorkomen, is het essentieel dat een werknemer onopvallend en discreet alarm kan slaan. Het alarm slaan met een mobiele telefoon wekt namelijk argwaan, wat kan leiden tot meer agressie.

Fysieke noodsituaties

Naast genoemde sociale noodsituaties, kunnen werknemers ook in aanraking komen met fysieke noodsituaties. Denk aan vallen, onwel worden of lichamelijk falen. Aangezien werknemers in het buitengebied voornamelijk alleen werken, is er niemand die te hulp kan schieten. Snel en discreet collega’s, een alarmcentrale of hulpdiensten alarmeren is dan cruciaal. Zo kan de arbeidsveiligheid van werknemers binnen het openbaar bestuur worden verhoogd.

SAFE alarm app en noodknop

De SAFE-app is een mobiele applicatie met een fysieke alarmknop waarmee werknemers ongemerkt alarm kunnen slaan in geval van nood. Met één druk op de knop is hulp onderweg. Zo staat arbeidsveiligheid centraal en kunnen werknemers met een veilig gevoel aan het werk.

Intern en extern alarmeren

Niet elke noodsituatie is hetzelfde. De ene keer is er enkel hulp nodig van een collega, de andere keer van een hulpdienst. Daarom kan men met de SAFE-app een hulpverzoek versturen naar collega’s, 112 maar ook naar een alarmcentrale waarna een werknemer dankzij de spreek- luisterverbinding direct de juiste hulp kan inschakelen.

Meer weten over onze app en alarmknop? Kijk dan op onze hoe werkt het pagina.

Hoe werkt het?
agenda-iphone-alarmknoppen-min