Agressie in de zorg komt steeds vaker voor: bedreigingen, (sexuele) intimidatie en zelfs fysiek geweld. Zorgmedewerkers worden geconfronteerd met agressief of grensoverschrijdend gedrag. De cijfers zijn alarmerend. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim tweederde van de medewerkers het afgelopen jaar te maken kreeg met verbale agressie. Fysieke agressie kwam daarentegen ook veelvuldig voor. Maar liefst 30% van de medewerkers gaven aan hiermee te maken hebben gehad.

Agressie in de zorg en de impact op personeel

De impact van agressie en geweld op het verzuimpercentage en het verloop is groot. Wanneer een medewerker in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag kan dat grote gevolgen hebben voor hun psychische gesteldheid. Dit is terug te zien in de cijfers van het psychisch verzuim. Medewerkers kunnen te maken krijgen met overspannenheid, burn-outs, depressie of angststoornissen. Ruim 30% van het ziekteverzuim vindt zijn oorzaak in de gevolgen van psychische problemen ten gevolge van onder andere agressie en geweld. Daarnaast zorgt de stijging van het verzuimpercentage voor meer overwerk en invaldiensten. Hierdoor loopt de werkdruk sneller op, wat vervolgens weer zorgt voor een hoger verzuim. het is een vicieuze cirkel.

agressie woningcorporatie en huismeesters

3 tips om agressie in de zorg tegen te gaan

Het is zaak om psychische problemen ten gevolge van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat doe je door het probleem bij de kern aan te pakken: het minimaliseren van de impact van agressie en geweld. We noemen drie tips die je voor, tijdens of na een agressie incident kunt toepassen.

1. Preventief

  • Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek (ARIH)
    Het maken van een goede risico inschatting voordat een medewerker met een patiënt in gesprek gaat kan het risico op ongewenst gedrag aanzienlijk verminderen. Deze checklist geeft een lijst van voorzorgsmaatregelen die op jouw situatie van toepassing zijn.

2. Tijdens een noodsituatie

  • Persoonlijke noodknop
    Het kan voorkomen dat een medewerker ondanks de preventieve maatregelen alsnog in aanraking komt met agressie. Met een fysieke alarmknop en alarm app is het mogelijk om collega’s of hulpdiensten te alarmeren. Dat bevordert de arbeidsveiligheid, het werkplezier en de productiviteit!

3. Naderhand

Nog meer tips? Download de gratis infographic!

Naast bovenstaande drie tips zijn er nog vele andere tools die agressie in de zorg kunnen aanpakken. Wij hebben de belangrijkste uitgewerkt in een overzichtelijke infographic. Download de infographic via onderstaand formulier!

5 handige tools bij agressie

Infographic ‘Concrete tools om agressie aan te pakken’