Wie we zijn

Wij zijn SAFE Apps BV. In het register van de Kamer van Koophandel staan wij ingeschreven onder KVK-nummer 78216516. Je kan ons bezoeken aan de Stationsplein 45 in Rotterdam. Je kan ons bellen op 085 – 000 3622. Je kan een mail sturen naar hallo@safe-app.nl.

Waarom we een privacybeleid hebben

We zijn softwareontwikkelaar. Dit houdt in dat we (#1) zelf software ontwikkelen en exploiteren, (#2) op verzoek van klanten software ontwikkelen en exploiteren. Dit alles doen we op basis van (#3) overeenkomsten met onze klanten.
We zijn een onderneming met winstoogmerk, wat inhoudt dat we allerlei activiteiten ondernemen om te komen tot een gezonde bedrijfsvoering met het oog op lange termijn continuïteit. We (#4) onderhouden klantrelaties, (#5) informeren belangstellenden en (#6) werven talentvolle mensen. Omdat we lang niet alles zelf kunnen, maken we gebruik van (#7) diensten van derden.

Dit alles doen we graag op een wijze die transparant is, recht doet aan de privacy van een ieder en in overeenstemming is met de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In alle bovengenoemde gevallen gaan wij uit van het principe van minimalisering. We bewaren en verwerken alleen die gegevens die absoluut noodzakelijk zijn en dan alleen voor het beoogde doel.

(#1) Zelf software ontwikkelen en exploiteren

Wij ontwikkelen en exploiteren zelf software. Deze software wordt altijd afgenomen door een klantorganisatie. Ook hier geldt dat wij alleen die gegevens verwerken, die nodig zijn om de overeenkomst die wij hebben met onze klanten, na te leven.

(#2) Op verzoek van klanten software ontwikkelen en exploiteren

We hebben een divers klantenbestand voor wie we diverse toepassingen leveren. Binnen sommige van deze toepassingen worden persoonsgegevens verwerkt. Dit doen we op verzoek van onze klanten, met als doel de overeenkomst die we met ze hebben, na te leven.

(#3) Overeenkomsten met onze klanten

We zijn dienstverlener voor de zakelijke markt. In alle gevallen is er sprake van een overeenkomst tussen onze klant en onszelf, waarbinnen wij onze diensten leveren.

In alle gevallen waarin wij persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met onze klant. Dit houdt in dat zij eigenaar van de data zijn en wij data verwerken ten einde de software naar behoren te laten functioneren.

De consequentie van het niet verwerken van de persoonsgegevens (waar nodig) is dat we geen werkende software kunnen opleveren die voldoet aan de door onze klanten gestelde eisen. Wij verwerken de persoonsgegevens voor zolang de overeenkomst duurt. Wanneer de overeenkomst eindigt, verwijderen wij alle persoonsgegevens van onze informatiedragers.

(#4) Onderhouden klantrelaties

We zijn leverancier en hebben klanten. Al voordat een andere organisatie bij ons klant wordt, is het contact gelegd. In deze contacten worden persoonsgegevens uitgewisseld en vindt er inhoudelijke informatieoverdracht plaats over de mogelijke opdracht.

Op het moment dat wij in gesprek treden met mogelijke klant, leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Naam van de persoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer van de persoon
 • Functie van de persoon
 • Naam van de werkgever
 • Contactgegevens van de werkgever
 • Samenvatting van het gesprek.

Het is in onze branche gebruikelijk dat er een lange periode is tussen een eerste contact en een daadwerkelijke overeenkomst. Veelvuldig zijn er meerdere gesprekken nodig met meerdere mensen gedurende een lange termijn. Om ervoor te zorgen dat wij gedurende deze lange termijn het contact vruchtbaar kunnen onderhouden, bewaren we bovenstaande gegevens één jaar lang. Na dit jaar nemen we contact op met desbetreffende personen en proberen we een concrete uitspraak te krijgen over het wel of niet doorgaan van een opdracht. Als het antwoord hierop is, dat de mogelijke opdracht niet aan ons verleend wordt, wissen wij de gegevens.

Op het moment dat het gesprek leidt tot een klantrelatie met ons, verrijken we deze gegevens met:

 • Naam van de persoon (ervan uitgaande dat meer personen betrokken zijn geweest)
 • Ons voorstel
 • De getekende opdracht
 • Facturatiegegevens

Bovenstaande gegevens houden wij bij in een klantrelatie management systeem (CRM), dat wij afnemen als een dienst (software-as-a-service).

(#5) Informeren belangstellenden

Als commerciële onderneming hebben we er veel baat bij om een schare mensen aan ons te binden. Dit doen we door o.a. nieuwsbrieven uit te brengen voor belangstellenden. We versturen alleen nieuwsbrieven aan mensen die expliciet toestemming hebben gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Onderaan elke nieuwsbrief is een duidelijke mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief.

Daarnaast hebben we een website, namelijk www.safe-app.nl. Deze proberen we elke keer weer een beetje beter aan te laten sluiten bij onze website bezoekers. Dit doen we o.a. door cookies te gebruiken.