Een agressie incident heeft een enorme impact op het slachtoffer. Hoe een incident wordt verwerkt en hoe lang dat duurt, is afhankelijk van verschillende factoren. Gelukkig zijn er vele tips om de impact van agressie te minimaliseren. Je leest ze in dit artikel.

Tips om de impact van agressie te minimaliseren

Agressie heeft niet alleen een impact op de medewerker, maar uiteindelijk ook op de organisatie. Het is goed om je te verdiepen in wat die impact precies is, en hoe die de continuïteit van de organisatie negatief kan beïnvloeden.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor goede opvang en nazorg. Met deze tips weet je zeker dat medewerkers goed worden opgevangen en worden de gevolgen van agressie geminimaliseerd.

Direct na een agressie incident

Direct na een incident moet de veiligheid van de medewerker hersteld worden. Dat kan een leidinggevende, maar ook een directe collega zijn. Het is belangrijk om van te voren te bepalen hoe dit wordt georganiseerd en wie deze taak op zich neemt.

Eerste opvang

Tijdens de eerste opvang zijn een aantal punten van belang:

  • Opvang van de medewerker en helpen bij het herstel van de veiligheid, bijvoorbeeld door de medewerker naar huis te brengen.
  • Nagaan of er andere getuigen zijn die ook hulp en ondersteuning nodig hebben.
  • Neem de tijd om de medewerker zijn/ haar verhaal te laten doen.
  • Bied begeleiding bij het doen van aangifte indien gewenst.

 

Als er in het eerste gesprek met het slachtoffer genoeg aandacht en zorg is, ontstaat er zelden een trauma. Gebruik de checklist ‘Eerste opvanggesprek na agressie incident’ als houvast tijdens dit gesprek.

Psychische nazorg

De impact van agressie hangt af van de ernst van het incident. Toch kunnen lichtere incidenten ook een behoorlijke impact hebben. Daarnaast spelen eerdere ervaringen met agressie ook een rol. Het is daarom belangrijk om medewerkers in alle gevallen ondersteuning te bieden bij de natuurlijk verwerking van een incident. Dat kan onder andere door: collegiale zelfhulp teams, een traject met een vertrouwenspersoon en een traject met een traumadeskundige.

Collegiale zelfhulpteams

Mensen met vergelijkbare ervaringen die hun collega’s kunnen helpen door te luisteren en tips te geven voor de verwerking. Een procedure waarin de taken van het zelfhulpteam zijn vastgelegd kan daarbij helpen. Taken zijn onder andere: vragen hoe het thuis gaat, het incident reconstrueren, informeren naar reacties en tips geven bij de verwerking.

Traject met vertrouwenspersoon

In sommige gevallen is het beter als een onafhankelijk persoon de nazorg uitvoert. In dat geval kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Traject met traumadeskundige

Indien een medewerker te maken krijgt met een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) is het verstandig om een specialistische traumadeskundige in te schakelen. Deze persoon kan bepalen welke hulp het slachtoffer nodig heeft.

eBook Gevolgen van agressie

Meer inzicht in de gevolgen van agressie op zowel medewerker als organisatie? Download dan dit eBook.

Download het eBook

Vul onderstaand formulier in en ontvang het eBook direct in je mailbox.

ebook gevolgen van agressie
Categorieën: How to, Nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voel je veilig met personenalarmering van SAFE

Samen werken aan veiligheid. Dat doe je met de SAFE alarm app en noodknop. SAFE is er voor iedereen die tijdens het werk te maken kan krijgen met onveilige situaties.

Met SAFE sla je onopvallend hulp in een noodsituatie. Eén druk op de knop en hulp is onderweg. Al vanaf €0,28 per dag.

Hoe werkt het?