Arbeidsrisico’s hebben enorme gevolgen voor op de gezondheid en veiligheid van de werknemer. De RI&E is een hulpmiddel om arbeidsrisico’s in kaart te brengen én te voorkomen. De RI&E bestaat uit meerdere stappen. In dit artikel lees je de belangrijkste tips bij elke stap.

Waarom is de Zorg RI&E belangrijk?

Werk brengt altijd risico’s met zich mee. In de zorg is dat niet anders. Zo kunnen bepaalde werkzaamheden of activiteiten zorgen voor mentale overbelasting, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dat heeft ook gevolgen voor de werkgever. De verzuimkosten nemen toe, omzet- en productie neemt af en de ontevredenheid onder medewerkers groeit.

De RI&E is van cruciaal belang om arbeidsrisico’s te verminderen en arbeidsongevallen te voorkomen. Met de concrete maatregelen uit de RI&E kan je de risico’s in jouw organisatie beheersen en oplossen.

Feiten en cijfers over de RI&E

Vaak kunnen arbeidsongevallen voorkomen worden als de bijbehorende arbeidsrisico’s met behulp van de RI&E waren geëvalueerd en geminimaliseerd. Helaas is het aantal dat de RI&E uitvoert zorgwekkend laag: ruim 50% van de organisaties heeft de RI&E niet in orde.

 • Elk jaar overlijden er zo een 4100 werknemers door arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • De RI&E is vaak onvolledig: lang niet alle belangrijke arbeidsrisico’s worden in kaart gebracht
 • De helft van de organisaties zonder RI&E weet niet dat het wettelijk verplicht
 • Bij het ontbreken van, of een onvolledige RI&E kan je een flinke boete krijgen
alarmstrategie beleid

Tips tijdens elke stap van de RI&E

Tips tijdens risico inventarisatie fase

 • Kijk ook naar risico’s buiten de organisatie

  Ook externe factoren kunnen zorgen voor risico’s. Denk aan nieuwe wetgevingen of ontwikkelingen op het gebied van ergonomie of techniek? Neem deze factoren altijd mee. Let op! De RI&E moet worden aangepast bij nieuwe wetgeving.

 • Maak een RI&E per vestiging of filiaal

  Hoewel de Arbowet geen onderscheid kent tussen filialen of vestigingen is het van groot belang dat er voor iedere werkomgeving de arbeidsrisico’s in kaart worden gebracht. Dat kan per vestiging verschillen. Denk aan BHV of brandpreventie.

Tips tijdens risico inventarisatie fase

 • Betrek werknemers bij het maken van de RI&E

  Werknemers weten als geen ander wat er op de werkvloer speelt. Zij hebben dagelijks te maken met de eventuele risico’s en kunnen jou voorzien van nuttige input voor het opstellen van de RI&E. Tevens zullen zij zich hierdoor meer gehoord en betrokken voelen, wat de kans vergroot dat zij het belang van de RI&E zullen inzien.

 • Houd de RI&E up-to-date

  Door de RI&E actueel te houden weet je zeker dat alle eventueel nieuwe risico’s zijn meegenomen. Ook bij verandering van interne factoren, zoals een ingrijpende verbouwing, kunnen er nieuwe risico’s ontstaan. Je bent verplicht om ook dan de RI&E te updaten.

Tips tijdens het maken van het plan van aanpak

 • Pak risico’s aan bij de oorzaak, niet bij het gevolg

  In veel gevallen is het minimaliseren van de gevolgen niet de oplossing. Probeer waar mogelijk te kijken naar de oorzaak van een probleem. Is het mogelijk om de oorzaak aan te pakken, dan is dat altijd effectiever dan het aanpakken van het gevolg.

 • Toetsing

  In de meeste gevallen wordt de RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst. Om goed uit de inspectie te komen kan je hier op letten:

  • Zorg voor een volledige RI&E. Ook voor een onvolledige RI&E krijg je een boete
  • Ook voor het ontbreken van een plan van aanpak kan een boete worden opgelegd
  • Pas de maatregelen die in het plan van aanpak staan ook daadwerkelijk toe
  • Zorg ervoor dat er genoeg deskundige ondersteuning is om de wettelijke arbotaken uit de RI&E uit te voeren

Het grote RI&E Handboek voor de zorg

Dit handboek helpt je op weg tijdens het maken van het de RI&E. Je leest onder andere:

 • Een stappenplan voor het uitvoeren van de RI&E in jouw zorgorganisatie
 • Concrete tips bij elke stap
 • Een checklist/vragenlijst met een overzicht van de meest voorkomende arbeidsrisico’s in de zorg
safe handboek ebook rie ri&e zorg

Download het handboek gratis

Vul onderstaand formulier in. We sturen de PDF van het handboek direct naar je op.

Categorieën: How to, Nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voel je veilig met personenalarmering van SAFE

Samen werken aan veiligheid. Dat doe je met de SAFE alarm app en noodknop. SAFE is er voor iedereen die tijdens het werk te maken kan krijgen met onveilige situaties.

Met SAFE sla je onopvallend hulp in een noodsituatie. Eén druk op de knop en hulp is onderweg. Al vanaf €0,28 per dag.

Hoe werkt het?