Veiligheid op de werkvloer is een speerpunt in de Arbowet. Werkgevers spelen een cruciale rol om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen. Daarom moet ieder bedrijf met meer dan 25 werknemers een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren.

Arbowet: Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

In de RI&E zet je alle gevaren en risico’s voor veiligheid en gezondheid van werknemers op een rijtje. Daar hoort ook een Plan van Aanpak bij. Maatregelen en voorzieningen om risico’s te verkleinen moeten daarin verder in kaart gebracht worden.

Heb je meer dan 25 werknemers? Dan dient je RI&E goedgekeurd te worden door een arbodeskundige. Die bekijkt de volledigheid van de risico’s en maatregelen en of die in lijn zijn met bijvoorbeeld technologische mogelijkheden.

RI&E: Belang werknemers staat voorop

Veiligheid en gezondheid zijn essentieel voor een goede werkomgeving. Het idee achter de RI&E is dat het bedrijven handvatten geeft om risico’s inzichtelijk te maken en actief tegen te gaan. Zo worden gezondheidsklachten en ongevallen door werk verminderd.

Extra risico voor bepaalde beroepen

Er zijn beroepen die een groter risico lopen om in aanraking te komen met onveilige situaties. Denk aan ambulant medewerkers die in aanraking kunnen komen met intimidatie en agressief gedrag van cliënten. Of een schoonmaker die ’s avonds laat in zijn eentje in een verlaten kantoorpand is. Werkzaamheden onder deze omstandigheden brengen de nodige risico’s met zich mee. Iets wat funest kan zijn voor een veilige werksfeer.

Vanuit de RI&E moet je hiervoor als bedrijf dus ook maatregelen treffen. De Arbowet benadrukt een aantal aandachtspunten. Denk aan van tevoren afgestemde vluchtroutes, een goed werkende telefoon en alarmering.

SAFE: sla onopvallend alarm en voldoe aan RI&E

Bij SAFE zien we het belang van veiligheid voor medewerkers met verhoogd risico. Daarom hebben we een alarm app met verborgen noodknop ontwikkeld.

Met de SAFE-app slaan werknemers snel en onopvallend alarm in een noodsituatie. Hiermee verhoog je de veiligheid van je medewerkers. En geef je bovendien blijk van goed werkgeverschap, zoals de Arbowet voorschrijft.

Meer weten over de SAFE alarmeringsapp? Download de brochure.

Download

Download de brochure voor meer informatie

De SAFE-app en alarmknop stimuleren samenwerking en helpen veiligheid te verhogen. Eén druk op de knop en hulp is onderweg. Download nu de gratis brochure.
Download
SAFE Apps Brochure 2021
Categorieën: Nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voel je veilig met personenalarmering van SAFE

Samen werken aan veiligheid. Dat doe je met de SAFE alarm app en noodknop. SAFE is er voor iedereen die tijdens het werk te maken kan krijgen met onveilige situaties.

Met SAFE sla je onopvallend hulp in een noodsituatie. Eén druk op de knop en hulp is onderweg. Al vanaf €0,28 per dag.

Hoe werkt het?