Wil jij de veiligheid op de werkvloer verhogen? Kijk dan eerst eens naar hoe veiligheid in jouw organisatie is geregeld. Is het van bovenaf geregeld? Dan is de kans dat werknemers veiligheid zien als een verplichting vele malen groter. Door het veiligheidsbewustzijn te verhogen wordt veiligheid een intrinsieke waarde onder jouw werknemers, wat de effectiviteit van jouw veiligheidsmaatregelen ten goede komt. In deze blog noemen we vijf belangrijke maatregelen op veilig werken te bevorderen.

Arbowet en RI&E

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) dient als basis van het arbobeleid van een bedrijf.

In de RI&E beschrijf en creëer je een goed beeld van de veiligheids- en gezondheidsrisico binnen het bedrijf. Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht, stel je een plan op met maatregelen en voorzieningen om deze risico’s te verminderen. Het idee achter de RI&E is dat het bedrijven handvatten geeft om risico’s inzichtelijk te maken en actief tegen te gaan.

De RI&E is verplicht voor iedere organisatie met personeel. Wanneer een organisatie gebruik maakt van uitzendkrachten of vrijwilligers, zijn de eisen net anders. Controleer hiervoor altijd de eisen op de RI&E website.

Risico’s voor de werkgever wanneer veiligheid werknemers niet is gewaarborgd

Het niet goed in kaart brengen van de risico’s die jouw werknemers kunnen oplopen tijdens bepaalde werkzaamheden kan leiden tot verschillende gevolgen:

  • Een inspecteur van de overheid kan een waarschuwing geven of boete opleggen;

  • Hoger ziekteverzuim;

  • Vervangend personeel;

  • Verminderde productiviteit;

  • Imagoschade;

  • Slecht werkgeverschap.

a

Kortom, door aandacht te besteden aan de veiligheid van werknemers kan een werkgever besparen op verzuim en uitval van werknemers.

5 tips om veiliger te werken

De sleutel tot een veilige werkvloer ligt zowel bij de werkgever als werknemer. Besteed daarom extra aandacht aan het veiligheidsbewustzijn van jouw werknemers; de bewustwording van mogelijke risico’s die een bepaalde handeling met zich mee brengt. Hoe beter de werknemer handelt met het oog op veiligheid, des te kleiner het risico op een ongeval. We geven 5 tips:

1. Stel de werknemers centraal

Als het gaat om veiligheid, staat de werknemer centraal. Betrek medewerkers bij veiligheidsbeslissingen door het te behandelen in een overleg of vragenlijsten door te sturen. Laat ze daarbij ook meedenken over mogelijke verbeterpunten.

2. Breng het veiligheidsplan continu onder de aandacht

Nadat het veiligheidsplan op basis van de RI&E is uitgewerkt, is het van belang alle werknemers bekend zijn met de getroffen maatregelen. Stuur je werknemers bijvoorbeeld een e-mail met een update, bespreek het in het werkoverleg, geef workshops en herhaal de maatregelen in posters en brieven.

3. Voer controles uit

Is het hele team op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen? Tijd om dat te controleren! Houd regelmatig controles om na te gaan of alle maatregelen ook daadwerkelijk worden getroffen.

4. Houdt overzicht en maak rapportages

Met de RI&E en het bijbehorende veiligheidsplan als basis, kun je goed sturen op de veiligheid binnen het bedrijf. Toch is het goed om naast dit plan op reguliere basis, bijvoorbeeld eens per maand of kwartaal, te kijken naar het veiligheidsniveau. Wordt het veiligheidsplan optimaal benut? En waar is er nog ruimte voor verbetering?

5. Maak gebruik van een alarmeringssysteem

Ondanks verschillende maatregelen, trainingen en goede voorbereiding, kan een activiteit al snel uitlopen op een noodsituatie. Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan de opvolging van incidenten. De arbowet adviseert werkgevers daarom om goed werkende communicatie apparatuur, zoals een mobiele telefoon, portofoon, alarmknop of een beveiligingsapparaat te verstrekken.

SAFE Alarmeringsapp en noodknop

Samen met mensen uit de praktijk is de SAFE App ontwikkeld, een mobiele app en fysieke noodknop waarmee werknemers altijd en overal collega’s of hulpdiensten kunnen alarmeren in noodsituaties. Een werknemer slaat ongemerkt alarm. Collega’s schieten te hulp.

Dankzij een betrouwbaar systeem wordt veiligheid onder werknemers verhoogd. De SAFE App maakt veilig werken mogelijk. Meer informatie? Vul onderstaand formulier in om de gratis brochure te downloaden.

Download de gratis brochure

Categorieën: How to, Nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voel je veilig met personenalarmering van SAFE

Samen werken aan veiligheid. Dat doe je met de SAFE alarm app en noodknop. SAFE is er voor iedereen die tijdens het werk te maken kan krijgen met onveilige situaties.

Met SAFE sla je onopvallend hulp in een noodsituatie. Eén druk op de knop en hulp is onderweg. Al vanaf €0,28 per dag.

Hoe werkt het?