Steeds meer beroepsgroepen krijgen te maken met agressie. Agressie uit zich in meerdere vormen. Denk bijvoorbeeld aan intimidatie, uitschelden, fysiek geweld en zelfs gijzelen. Daarnaast zagen hulpverleners een flinke toename in agressie door de coronacrisis. Hoe meer agressie, hoe meer kans op gijzeling. In deze blog lees je hoe je je hierop kunt voorbereiden en wat je kunt doen als je in zo een nare situatie terecht komt.

Hoe kan agressie leiden tot gijzeling?

Gijzeling kan binnen elke beroepsgroep voorkomen. Zo werd er in mei dit jaar nog een medewerker in jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda gegijzeld en werden er in juli twee beveiligers gegijzeld toen er vier daders een distributiecentrum van Bol.com wilden overvallen.

Gijzelnemers handelen vaak vanuit emotie. Zeker in beroepsgroepen in de zorg, zoals de thuiszorg, ziekenhuizen en psychiatrisch centra wordt er vanuit emotie gehandeld omdat het gaat om welzijn. Wanneer boosheid of frustratie de emotie is, is agressie het gedrag wat men laat zien onder invloed van die emotie. Dat leidt vaak tot schreeuwen of iets kapot maken en in sommige gevallen zelfs tot gijzeling.

Gevolgen voor de medewerker

De eerder genoemde vormen van agressie tekenen professionals voor het leven. Zo kunnen zij te maken krijgen met slechte nachtrust, stress, depressie en zelfs met een burn-out of een post traumatisch stress syndroom. Om deze nare gevolgen te verkleinen kun je de volgende adviezen opvolgen wanneer je te maken krijgt met gijzeling.

Ga voorbereid aan het werk

Over het algemeen verschillen de voorbereidingen per beroepsgroep. Toch zijn er een aantal punten die voor iedereen gelden. Ben je bijvoorbeeld in een dichte ruimte, controleer dan altijd hoe de deur naar buiten op slot gaat. Indien de deur van buiten op slot kan, zorg dan voor een eigen sleutel. Daarnaast kun je ook mogelijke vluchtroutes identificeren, zodat je in geval van nood zo snel mogelijk het gebouw of de ruimte kunt verlaten. Ten slotte is het altijd goed om collega’s te melden waar je bent. Zeker als je alleen werkt is het goed om collega’s voor en na een werkafspraak een update te geven.

Wat kun je het beste doen als je wordt gegijzeld?

Wanneer het voorbereidend werk niet voldoende is, is het goed om te weten hoe je je moet gedragen indien er sprake is van gijzeling. Ondanks het feit dat je op zulke momenten ontzettend angstig en bang kunt zijn, is het belangrijker om te focussen op het gedrag van de gijzelnemer. Wanneer hij/zij kalmeert, kun jij jezelf gemakkelijker en sneller uit de situatie bevrijden. Gebruik daarvoor de volgende tips:

Non-verbale communicatie

 • Sta stevig en rechtop. Zorg dat je sterk en zelfverzekerd over komt door rechtop en op twee voeten te staan.

 • Houd oogcontact. Wegkijken wekt namelijk de indruk van desinteresse. Aan de andere kant kan te lang oogcontact ook lijken alsof je de confrontatie opzoekt. Zoek daarom een goede middenweg.

 • Verhef je stem niet en praat duidelijk. Door langzaam te praten, met een lage stem en normaal volume laat je merken dat jij rustig blijft.

 • Knik bevestigend. Door te knikken laat je merken dat je luistert en interesse toont.

Verbale communicatie

 • Neem een luisterende houding aan. Door te blijven luisteren naar de gijzelaar toon je begrip en medeleven. Reageer rustig en houdt voldoende afstand.

 • Houd focus. Terwijl je luistert is het goed om het verhaal steeds samen te vatten en daarop te reageren. Zo merkt de gijzelnemer dat je een probleemoplossende houding aanneemt.

 • Toon begrip. Vraag wat hij of zij wil bereiken met de uitspraken of acties. Geef daarbij wel aan of jij dit toelaat of dat er een grens wordt overschreden.

 • Vermijd ‘waarom’ vragen. Zo geef je een ander niet het gevoel dat hij of zij verantwoording moet afleggen. In plaats daarvan kun je beter zeggen dat je een emotie opmerkt en vragen om de frustratie toe te lichten.

Gratis eBook ‘Omgaan met agressie en geweld’

Alle ins en outs weten over agressie? In dit gratis eBook lees je alles over:

 • Jouw eigen invloed op agressie;
 • De verschillende vormen van agressie;
 • Hoe je op agressie kunt reageren;
 • Hoe je een incident kunt opvolgen.

Download het gratis eBook door het formulier in te vullen.

ebook omgaan met agressie

Download het gratis eBook

Vul onderstaand formulier in en we sturen het eBook direct naar je op.

Categorieën: How to, Nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voel je veilig met personenalarmering van SAFE

Samen werken aan veiligheid. Dat doe je met de SAFE alarm app en noodknop. SAFE is er voor iedereen die tijdens het werk te maken kan krijgen met onveilige situaties.

Met SAFE sla je onopvallend hulp in een noodsituatie. Eén druk op de knop en hulp is onderweg. Al vanaf €0,28 per dag.

Hoe werkt het?