Android app Privacy Policy

Wie zijn we

De SAFE applicatie is gebouwd door SAFE Apps BV, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78216516. Je kan ons bezoeken aan de Schiedamsedijk 42 in Rotterdam. Je kan ons bellen op 085-7326010. Je kan een mail sturen naar hallo@safe-app.nl.

Persoonlijke data

Voor de goede werking van de SAFE applicatie is het noodzakelijk enkele persoonsgegevens te verwerken. We verzamelen alleen persoonlijke data die essentieel zijn voor het functioneren van de app. Hieronder volgt een beschrijving welke gegevens SAFE voor welke doeleinden gebruikt en wat SAFE doet om je privacy te beschermen.

  • E-mail: om login gegevens naar je toe te mailen
  • Voor en achternaam: Zodat collega’s en hulpdiensten weten wie om hulp vraagt
  • Mobiele telefoonnummer: Zodat collega’s direct contact met je kunnen opnemen in geval van nood
  • Locatie telefoon: Zodat we de juiste hulp naar jouw locatie kunnen sturen

Persoonlijke data wordt niet gedeeld met externe partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een gerechtelijk bevel.

SAFE bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de beschreven doeleinden. Uitzonderingen hierop zijn gegevens die langer bewaard dienen te worden op grond van een wettelijke bewaarplicht of gedrags- en beroepsregels.

Gegevens worden opgeslagen op servers binnen de Nederlandse grenzen.

Toestel toestemmingen voor toegang tot persoonlijke informatie

Locatie Services

Toegang tot locatie services is essentieel voor de goede werking van de app. SAFE heeft toegang tot je locatie nodig om de juiste hulp naar jouw locatie te sturen als je alarm slaat. Zodra je in een afspraak bent, staat locatie tracking continue aan. Op deze manier weten we te allen tijde waar je precies bent zodat hulp meteen naar de juiste locatie gestuurd kan worden. Zodra je je afspraak beëindigt, stopt de app met het monitoren van je locatie.
Daarnaast wordt je locatie gebruikt als je het adres van je huidige locatie automatisch wilt invullen voor een afspraak.

Toegang tot camera

Je kan een profielfoto toevoegen in de app. Hiervoor is toegang tot de camera en de foto galerij nodig. De toegevoegde foto wordt gebruikt op de legitimatiepagina in de app. Op deze legitimatiepagina in de app wordt je profielfoto en functietitel getoond zodat je de app ook als legitimatie kan gebruiken bij huisbezoeken.
Daarnaast wordt je profielfoto ook op de teampagina getoond.

Beeldinformatie (foto’s)

Verzamelde gegevens, en met welk doel:
* Foto’s (optioneel) voor app-functionaliteit

Je kan een profielfoto toevoegen in de app. Hiervoor is toegang tot de camera en de foto galerij nodig. De toegevoegde foto wordt gebruikt op de legitimatiepagina in de app. Op deze legitimatiepagina in de app wordt je profielfoto en functietitel getoond zodat je de app ook als legitimatie kan gebruiken bij huisbezoeken. Daarnaast wordt je profielfoto ook op de teampagina getoond.

Houd er rekening mee dat alle afbeeldingen die naar ons platform worden verzonden op onze servers kunnen worden opgeslagen. Wij delen deze afbeeldingen echter niet met derden.

Telefoon

Via de SAFE-app kan je direct bellen met de collega’s uit je team(s) Hiervoor is toegang tot de telefoonfunctie nodig.

3rd party Service Providers

Voor sommige functionaliteiten maken we gebruik van externe diensten. Hieronder een overzicht van deze 3e partijen.

Firebase Crashlytics
Voor het rapporteren van crash rapporten zodat technische problemen snel gefixt kunnen worden.
Voor meer info: https://firebase.google.com/support/privacy

TomTom Maps
TomTom Maps wordt gebruikt zodat je snel een adres kan opzoeken bij het opgeven van je locatie. Van andere functionaliteiten in TomTom Maps wordt geen gebruik gemaakt.
Voor meer info: https://www.tomtom.com/nl_nl/privacy/developer-portal/

One Signal
De alarmberichten vanuit SAFE worden verstuurd als notificatie. Voor het versturen van deze notificaties wordt gebruikt gemaakt van de diensten van One Signal.
Voor meer info: https://onesignal.com/privacy_policy

Firebase Analytics
Voor het analyseren hoe de app wordt gebruikt zodat de app continue verbeterd kan worden.
Voor meer info: https://firebase.google.com/docs/analytics

Beveiliging

SAFE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

SAFE is standaard uitgerust met beveiligde verbindingen. Al onze verbindingen van en naar SAFE op de smartphone en de webapplicatie zijn beveiligd door HTTPS.