Ja. De SAFE-app is ontwikkeld voor en door medewerkers die in een noodsituatie terecht kunnen komen. In de basis zijn de ontvangers van een alarmbericht dus ook de directe collega’s. Alarmopvolging door collega’s kan namelijk de-escalerend werken. Omdat collega’s meestal op de hoogte zijn van de situatie, wordt de impact van de noodsituatie geminimaliseerd. Een alarmcentrale is daarentegen een externe partij en dus een ‘buitenstaander’. Onze pakketten kunnen altijd worden uitgebreid naar opvolging door anderen, of externen. Lees hier alles over onze pakketten.