Geen enkel personenalarmeringssysteem kan direct alarmen naar de politie versturen. Eerst moet een tussenpersoon beoordelen of er daadwerkelijk hulp nodig is. Dat kan een centralist bij een alarmcentrale zijn, of een collega. De SAFE-app biedt een spreek- en luisterverbinding waardoor de alarmopvolger de juiste opvolging kan bepalen.