Ja. De alarmknop is gekoppeld aan de SAFE-app. Om een alarmbericht te versturen heeft de mobiele telefoon waarop de SAFE-app is geïnstalleerd internet nodig.