Professionals in de jeugdzorg komen regelmatig in aanraking met agressief gedrag van hun cliënten of van hun omgeving. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is dit probleem alleen maar verergerd. Door het tekort aan personeel, het hoge ziekteverzuim en doordat gezinnen niet de nodige hulp krijgen wordt het werk vaak als belastend en stressvol ervaren. Omdat niet alle gezinnen de nodige aandacht krijgen, is de kans op ongewenst gedrag groter.

Jeugdzorg professionals voelen zich onveilig. Maar liefst 90% van hen krijgt wel eens te maken met één of meerdere vormen van agressie. Denk hierbij aan schreeuwen, intimidatie, schelden of fysieke agressie. Dit eBook geeft inzicht in de verschillende vormen van agressie en de beste manier om daarmee om te gaan.

Download gratis het ebook ‘Omgaan met agressie’ door het formulier in te vullen.

Door het lezen van het eBook leer je:

  • Jouw eigen invloed op agressie te herkennen

  • Welke vormen van agressie je kunt onderscheiden

  • Hoe je op verschillende typen agressie het beste kunt reageren

  • Hoe je een incident kunt opvolgen

eBook Hoe ga je om met agressie

eBook Downloaden

Vul onderstaande formulier in en we sturen je het ebook via e-mail toe.